Xin giấy phép quảng cáo thực phẩm GTGT

Đề nghị thực hành xin giấy phép QC thực phẩm:

Nội dung QC thực phẩm, phụ gia thực phẩm phải bảo đảm các thông báo và điều kiện sau:

–  Đúng chất lượng, vệ sinh an toàn cho người dùng như đã ban bố hoặc đã đăng ký chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.-  Tác dụng. hướng dẫn sử dụng và bảo quản (đối với thực phẩm cần phải có sự chỉ dẫn dùng và bảo quản).

–  Tên, địa chỉ của nhà sinh sản, kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm.

–  Đối với việc QC các sản phẩm thay thế sữa mẹ thực hiện theo luật pháp về kinh doanh và dùng các sản phẩm thay thế sữa mẹ.

Xin giấy phép quảng cáo thực phẩm

Xin giấy phép quảng cáo thực phẩm

Trình tự thực hiện xin cấp giấy phép QC thực phẩm:

Bước 1: Đơn vị cá nhân gửi hồ sơ về Sở Y tế.

Bước 2 :Cục An toàn vệ sinh thực phẩm hấp thụ và thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đăng ký QC hợp thức thì gửi cho đơn vị, cá nhân chủ nghĩa đăng ký quảng cáo Giấy tiếp nhận hồ sơ.

Bước 3: Nếu thấy hồ sơ đăng ký QC chưa hợp lệ thì thông báo cho đơn vị, cá nhân chủ nghĩa đăng ký QC để bổ sung hoặc hoàn chỉnh hồ sơ. Nếu hồ sơ bổ sung không đúng theo yêu cầu thì cơ quan tiếp thu hồ sơ sẽ thông tin cho đơn vị, cá nhân chủ nghĩa đăng ký quảng cáo không được QC theo nội dung đã đăng ký.

Bước 4: Đơn vị, cá nhân chủ nghĩa đăng ký QC được quyền QC theo đúng nội dung đã đăng ký sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Giấy tiếp thụ hồ sơ nếu cơ quan thu nạp hồ sơ không có văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung .

Hồ sơ xin cấp giấy phép quảng cáo thực phẩm bao gồm:

1. Giấy đăng ký quảng cáo.

2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức hoặc cá nhân chủ nghĩa xin quảng cáo.

3. Bản sao giấy tờ chứng minh sự ăn nhập của hàng hoá với tiêu chuẩn và kỹ thuật theo quy định của pháp luật về chất lượng hàng hoá:

– Đối với thực phẩm phải công bố tiêu chuẩn thì phải có bản sao hợp pháp tiêu chuẩn cơ sở và giấy tiếp thụ hồ sơ ban bố tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ quan y tế có thẩm quyền.

– Đối với thực phẩm phải đăng ký chất lượng vệ sinh an toàn thì phải có bản sao hợp pháp giấy chứng thực đăng ký chất lượng vệ sinh an toàn.

4. Giấy uỷ quyền của đơn vị sở hữu bản công bố tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm quảng cáo (đối với đơn vị được uỷ quyền thực hiện quảng cáo).

5. Sản phẩm quảng cáo ghi trong băng hình, đĩa hình, băng âm thanh, đĩa âm thanh, đĩa mềm hoặc các nguyên liệu khác, makét QC.

6. Trường hợp quảng cáo khuyến mại phải xuất trình văn bản công nhận nội dung chương trình khuyến mại có giá trị pháp lý của cơ quan quản lý nhà nước về thương nghiệp.

Cơ sở pháp lý xin cấp giấy phép QC thực phẩm

1- Pháp lệnh QC số 39/2001/PL-UBTVQH ngày 16 tháng 11 năm 2001. Pháp lệnh này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2002.

2- Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh QC; Có hiệu lực thi hành sau mười lăm ngày, kể từ ngày đăng trên công báo.

3- Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ Văn hóa – thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh quảng cáo. Có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo

4- Thông tư liên tịch Bộ Văn hóa thông báo và Bộ Y tế số 01/2004/TTLT-VHTT-BYT ngày 12/01/2004  –  chỉ dẫn về hoạt động QC trong lĩnh vực y tế. Có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo

Dịch vụ tư vấn xin cấp giấy phép quảng cáo thực phẩm tại GTGT Việt Nam:

Dịch vụ xin giấy phép GTGT Việt Nam cung cấp tới quý khách hàng các dịch vụ liên tưởng đến việc cấp giấy thu nhận quảng cáo sản phẩm thực phẩm như sau:

– Đánh giá tính pháp lý của các đề nghị tham mưu và các giấy tờ của khách hàng

– Tham mưu các thủ tục liên tưởng đến việc việc cấp giấy tiếp thu quảng cáo sản phẩm thực phẩm

– Đại diện theo ủy quyền để soạn thảo hồ sơ, nộp hồ sơ về việc cấp giấy hấp thụ quảng cáo sản phẩm thực phẩm tại cơ quan quốc gia có thẩm quyền.

– thúc đẩy nhanh quá trình thẩm định hồ sơ.

– tham vấn các thủ tục hệ trọng đến việc việc cấp giấy kết nạp quảng cáo sản phẩm thực phẩm.

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    DANH MỤC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ