Xin giấy phép quảng cáo thực phẩm

Xin giấy phép quảng cáo thực phẩm GTGT

Đề nghị thực hành xin giấy phép QC thực phẩm: Nội dung QC thực phẩm, phụ gia thực phẩm phải bảo đảm các thông báo...
Xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm

Xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm

GTGT Việt Nam cung cấp dịch vụ xin Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm. GTGT Việt Nam cung cấp hồ sơ xin giấy...