Vì sao phải công bố thực phẩm trước khi đưa sản...

Vì sao phải công bố thực phẩm trước khi đưa sản phẩm ra thị trường? Vì chất lượng sản phẩm thực phẩm ảnh hướng rất...
Công bố thực phẩm chức năng sản xuất trong nước

Dịch vụ công bố thực phẩm chức năng sản xuất trong...

Dịch vụ công bố thực phẩm chức năng sản xuất trong nước 1.Hồ sơ khách hàng cung cấp – Giấy phép đăng ký kinh doanh có...
Công bố thực phẩm chức năng nhập khẩu

Dịch vụ Công bố thực phẩm chức năng nhập khẩu

Gửi hồ sơ xin ban bố thực phẩm chức năng lên Bộ Y Tế là công việc cấp thiết để sản phẩm thực phẩm...